Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 105.683
Baten € 619.604
Saldo € -513.922
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14