Home

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Originele Begroting 2020

Mutaties

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Provinciefonds

278.836

0

278.836

273.117

280.513

289.336

298.268

Dividend

1.500

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Lokale heffingen

336.250

0

336.250

336.450

335.750

334.150

339.050

Overige algemene dekkingsmiddelen

500

0

500

500

500

500

500

Totaal

617.086

0

617.086

611.567

618.263

625.486

639.318

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14