Home

Financiële begroting

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 Origineel

1ste Begrotingswijziging 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samen werken aan Zuid-Holland

20.048

199

19.850

20.098

199

19.900

18.640

199

18.442

17.818

135

17.683

17.264

135

17.129

Bereikbaar Zuid-Holland

288.974

13.407

275.567

294.361

13.407

280.954

279.056

11.365

267.691

294.712

6.361

288.351

300.942

6.332

294.610

Schone energie voor iedereen

11.217

0

11.217

17.967

0

17.967

12.817

0

12.817

12.985

0

12.985

11.369

0

11.369

Een concurrerend Zuid-Holland

89.806

137

89.670

84.420

137

84.283

69.787

57

69.731

66.988

57

66.931

58.885

57

58.828

Versterken natuur in Zuid-Holland

124.540

34.769

89.772

127.210

35.082

92.129

138.354

25.443

112.911

76.445

17.557

58.888

67.408

12.290

55.118

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

23.993

800

23.193

28.268

825

27.443

25.638

575

25.063

23.011

250

22.761

15.251

0

15.251

Gezond en veilig Zuid-Holland

99.182

4.547

94.635

101.384

4.547

96.837

76.822

4.547

72.275

72.792

3.405

69.388

68.762

3.405

65.358

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

97.583

2.518

95.065

98.583

2.518

96.065

100.067

2.518

97.549

99.022

2.518

96.504

99.990

3.118

96.872

Overzicht Algemene middelen

6.518

617.086

-610.569

7.100

617.086

-609.986

14.657

611.567

-596.910

23.040

618.263

-595.223

31.364

625.486

-594.122

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal exploitatie

761.862

673.462

88.400

779.392

673.800

105.592

735.838

656.270

79.568

686.813

648.545

38.268

671.236

650.822

20.414

Samen werken aan Zuid-Holland

0

488

-488

0

488

-488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bereikbaar Zuid-Holland

33.332

28.114

5.217

39.332

40.154

-823

18.266

16.737

1.529

9.395

25.437

-16.042

1.945

18.031

-16.086

Schone energie voor iedereen

8.400

5.848

2.552

10.400

5.848

4.552

1.800

1.011

789

0

1.000

-1.000

0

0

0

Een concurrerend Zuid-Holland

5.103

37.003

-31.900

18.221

35.200

-16.979

12.816

25.562

-12.746

14.848

24.476

-9.628

14.423

18.237

-3.814

Versterken natuur in Zuid-Holland

12.167

62.411

-50.244

12.167

62.111

-49.944

5.956

74.558

-68.602

2.367

17.482

-15.116

5.857

18.324

-12.466

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

0

5.244

-5.244

0

5.244

-5.244

0

2.500

-2.500

0

0

0

0

0

0

Gezond en veilig Zuid-Holland

8.529

20.164

-11.635

8.529

20.114

-11.585

3.838

5.082

-1.244

3.838

1.992

1.846

3.840

642

3.197

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

0

150

-150

0

150

-150

0

50

-50

0

0

0

0

0

0

Overzicht Algemene middelen

88.247

84.756

3.491

88.247

113.178

-24.931

90.660

87.404

3.256

85.295

83.622

1.672

69.281

60.526

8.755

Subtotaal reserves

155.778

244.178

-88.400

176.896

282.488

-105.592

133.336

212.904

-79.568

115.743

154.011

-38.268

95.347

115.761

-20.414

Totaal

917.640

917.640

0

956.288

956.288

0

869.174

869.174

0

802.556

802.556

0

766.583

766.583

0

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14