Home

Paragrafen

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleidsdoel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

7.1

PROAV B.V.

700.000

7.2

Stichting Wandelnet

50.000

50.000

7.2

Stichting Landelijk Fietsplatform

60.000

60.000

7.2

Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied

412.000

412.000

412.000

7.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270.000

278.000

278.000

7.2

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

418.000

418.000

418.000

7.2

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

153.000

153.000

153.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.875.000

1.875.000

1.875.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.001.000

1.001.000

1.001.000

7.2

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

69.000

69.000

7.2

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

500.000

7.2

Stichting Natuurmonumenten

1.060.000

7.2

Coöperatie Collectief De Groene Klaver

89.225

Totaal

6.547.225

4.316.000

4.316.000

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)   

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020 (beleidsarme begroting)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting)

Totaal subsidie-plafond 2020

7.1

1.6.73

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

41.036

Totaal

41.036

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14