Home

Paragrafen

Duurzame informatievoorziening en digitalisering vraagt van de provinciemedewerkers om digitale vaardigheden. Medewerkers zijn verplicht digitaal vaardig te worden. We investeren daarom in een digitale werkomgeving en datagedreven werken, onder andere door een gericht trainingenaanbod, de ontwikkeling van een datawarehouse en gebruik van de nieuwste technieken (blockchain, artificiële intelligente en virtual reality). We passen de huisstijl aan zodat het goed toegankelijk is bij digitaal gebruik. We brengen de informatieveiligheid binnen de provincie op een niveau die voldoet aan de eisen voor ISO-certificering en privacy is een continu punt van aandacht. We vernieuwen het opslagsysteem zodat digitale informatie vindbaar, toegankelijk en veilig is. We stimuleren en faciliteren het debat over digitalisering en daarmee samenhangende ethische vraagstukken. Samenwerken met gemeenten en andere stakeholders staat daarbij centraal. We leren van best practices en faciliteren kennisuitwisseling.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14